Công bố các sản phẩm thực phẩm

Trước thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm hiện đang khá phức tạp như hiện nay, người tiêu dùng hơn ai hết phải tự bảo vệ bản thân, gia đình và người thân trước những mối nguy về ô nhiễm thực phẩm.
Công ty TNHH NGHIỆP MINH là đơn vị chuyên phân phối và cung cấp các sản phẩm test nhanh để kiểm tra nhanh mối nguy  ô nhiễm thực phẩm.